Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει τις εξωτερικές στατιστικές (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το τέταρτο τρίμηνο του 2016 (2016Τ4), καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία για τα πρώτα τρία τρίμηνα του 2016.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2016, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε έλλειμμα €941,8 εκατ., σε σύγκριση με έλλειμμα €514,0 εκατ. το 2015. Η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου το 2016 κατέγραψε βελτίωση, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού €22.452,7 εκατ., έναντι €22.985,2 εκατ. το 2015. Το εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €106.912,0 εκατ. το 2016, σε σύγκριση με €97.082,1 εκατ. το 2015.