Εκτύπωση

Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαρτίου 2017

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαρτίου 2017 και σχετικά σχόλια.

Πατήστε εδώ.