Εκτύπωση

Ενημερωτικές Διαλέξεις σε Δημοτικά Σχολεία από την KTK

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης και για την αντιμετώπιση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο πραγματοποίησε τον περασμένο Νοέμβριο και Δεκέμβριο δώδεκα ενημερωτικές διαλέξεις που απευθύνονταν σε μαθητές της Στ' τάξης Δημοτικών Σχολείων. Οι διαλέξεις αφορούσαν την επιμόρφωση των μαθητών σε οικονομικά θέματα της καθημερινότητας, καθώς και την εξοικείωσή τους με απλές οικονομικές έννοιες με απώτερο σκοπό τη δημιουργία και καλλιέργεια οικονομικής συνείδησης.

Οι διαλέξεις έγιναν από  μέλη του προσωπικού του Τμήματος Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας της ΚΤΚ και με την ολοκλήρωσή τους οι μαθητές και δάσκαλοί τους πήραν από έναν κουμπαρά ως αναμνηστικό δώρο.