Εκτύπωση

Στατιστικά Στοιχεία Καταθέσεων και Δανείων των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (ΝΧΙ)

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2018, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Μαΐου 2018. Τα στοιχεία με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2017 έχουν αναθεωρηθεί, καθώς οι πλείστες ετήσιες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ΝΧΙ είναι τώρα διαθέσιμες. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2018 αναθεωρήθηκαν ανάλογα.

Οι συνολικές καταθέσεις τον Απρίλιο 2018 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €2,4 δισ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €642,9 εκ. τον Μάρτιο 2018. Η πιο πάνω αύξηση των καταθέσεων δικαιολογείται κυρίως από την κατάθεση ύψους €2,5 δισ., της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα τον Απρίλιο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 4,5%, σε σύγκριση με -0,8% τον Μάρτιο 2018. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Απρίλιο 2018 έφθασε στα €50,5 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Απρίλιο 2018 παρουσίασαν καθαρή μείωση €100,0 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €155,7 εκ. τον Μάρτιο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2,0%, παραμένοντας αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2018. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων ανήλθε στα €48,6 δισ. τον Απρίλιο 2018.

Πατήστε εδώ.