Εκτύπωση

Δημοσίευση στοιχείων Εξωτερικών Στατιστικών

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου έχει δημοσιεύσει τις εξωτερικές στατιστικές (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το τρίτο τρίμηνο του 2017 (2017Τ3).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2017Τ3, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα €321,0 εκατ., σε σύγκριση με πλεόνασμα €405,9 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Η διεθνής επενδυτική θέση της Κύπρου το 2017Τ3 κατέγραψε βελτίωση, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού €22.737,8 εκατ., έναντι €23.557,4 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Το εξωτερικό χρέος της Κύπρου ανήλθε στα €107.298,0 εκατ. το 2017Τ3, σε σύγκριση με €108.844,4 εκατ. το 2017Τ2.