Εκτύπωση

Νομισματικές, Χρηματοπιστωτικές και άλλες Χρηματοοικονομικές Στατιστικές (Τερματισθείσες Εκδόσεις)


Οι Νομισματικές, Χρηματοπιστωτικές και άλλες Χρηματοοικονομικές Στατιστικές περιλαμβάνουν στοιχεία για νομισματικά μεγέθη, επιτόκια, δείκτες χρηματιστηριακής αγοράς, διεθνή αποθέματα και δείκτες συναλλαγματικών ισοτιμιών. Από τον Ιανουάριο, 2008 η έκδοση αυτή έχει αντικατασταθεί από την έκδοση "Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές".

Οι Νομισματικές, Χρηματοπιστωτικές και άλλες Χρηματοοικονομικές Στατιστικές βρίσκονται εδώ.